Wat doen we?

Praktijk De Bubbel biedt aan:

Studiebegeleiding

Opstellen breinprofiel, organisatie en planning van huiswerk, proefwerkbegeleiding,
eventueel digitale opvolging, algemene leerbegeleiding...

Psychologische begeleiding

Hoogsensitiviteit, pesten,
(faal)angst, rouwbegeleiding, motivatie, zelfbeeld, echtscheiding ...

Studiebegeleiding

Structuur brengen in een soms onoverzichtelijke berg schoolwerk is vaak één van de struikelblokken bij het leren zelfstandig leren. We zoeken samen naar werkbare strategieën, onderzoeken hoe informatie binnenkomt in het brein en hoe die informatie opgeslagen wordt. We stellen een specifiek breinprofiel van de jongere op. Met een degelijke basisorganisatie komt de motivatie vanzelf... Het begeleidingstraject wordt liefst aangegaan voor minstens één maand (indien mogelijk 2x/week). Een stevige onderdompeling in alle aspecten van schoolwerk met continue opvolging en begeleiding, ook vanop afstand, gedurende één maand, werkt het meest efficiënt en motiverend. Na de 'bootcamp-studie-maand' kunnen vervolgsessies genomen worden.

Psychologische begeleiding

In deze sessies trachten we via allerlei soorten communicatie op zoek te gaan naar de eigen identiteit en gaan we dieper in op de kerneigenschappen van elk kind. Door inzicht te verwerven in de eigen 'IK' creëert de jongere zelf haalbare strategieën om opborrelende problemen op te lossen (of niet te laten escaleren). De jongere geeft hierbij zelf de richting en het tempo aan. Bij het af en toe terugtrekken in de geborgenheid van de veilige Bubbel ontstaat er een sfeer van openheid, vertrouwen en rust.  Door gebruik te maken van een 'Bubbelgids' gaat geen enkel inzicht of houvast verloren.